Vlaamse regering rekent oerknal door naar energiefactuur

PARKING – Het ziet ernaar uit dat de Vlaming ook in 2017 meer zal moeten neertellen voor zijn energieverbruik. Dat onprettige nieuws kondigde de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) vorige week aan. Concreet zou de gemiddelde gezinsfactuur met 45 euro voor elektriciteits- en 8 euro voor gasverbruik stijgen, terwijl ook kleine bedrijven hun bijdrage opnieuw de hoogte zullen zien ingaan. Alleen de grote bedrijven lijken de dans te ontspringen, wat de regering felle kritiek oplevert. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) reageerde aanvankelijk voorzichtig in het programma ‘Villa Politica’ en benadrukte dat hoewel hij de factuur zelf liever zou zien dalen, de regering simpelweg “niet kan blijven opdraaien voor factoren uit het verleden.” Vandaag laat de politicus uit Oostende weten dat zijn kabinet niet alleen gedwongen is rekening te houden met het beleid van de vorige regeringen, maar ook met “energieopslorpende kosmische tendensen” en “intergalactische ontwikkelingen” als de oerknal of Big Bang. Eeuwig knelpunt Het is duidelijk dat het energiedossier de Vlaamse regering parten blijft spelen. Zo kostte de controversiële heffing van Tommeleins voorgangster en partijgenote Annemie Turtelboom – de zogenaamde ‘Turteltaks’ – haar uiteindelijk de ministerpost en mogelijk haar politieke carrière. Het behoeft dan ook geen betoog dat de regering-Bourgeois een extra inspanning wil leveren om de stijgende energiefactuur naar de burger toe te verantwoorden. Zo hamert Tommelein, die Turtelboom in mei dit jaar opvolgde, in een nieuw communiqué op zijn blijvende intenties de energieprijzen te laten dalen. Desalniettemin herhaalt de minister dat hij met “een put van 9 miljard euro opgescheept” zit en iedereen “een extra inspanning” zal moeten doen om een budgettair evenwicht te bekomen.
tommelein
Bart Tommelein (rechts) verving in mei 2016 partijgenote Annemie Turtelboom (links) en kampt sindsdien zelf met het aartsmoeilijke energiedossier
Opvallend is dat de liberaal de schuld niet langer uitsluitend bij de vorige regering legt – en dan voornamelijk bij de omstreden financiering van groene stroomcertificaten door toenmalig minister Freya Van den Bossche (sp.a) – maar nu ook de “onvoorzienbare” en “kolossale” energie-uitstoot van de oerknal wil incalculeren. “Als de verzuchtingen van de burger tot bij mij komen, heb ik als minister uiteraard alle begrip,” schrijft Tommelein in zijn persmededeling. “Maar dan moet ik toch constateren dat de overgrote meerderheid van de bevolking eigenlijk geen flauw benul heeft hoe hun energiefactuur precies berekend wordt. Ja, de energiemaatschappijen hebben natuurlijk het recht om een gezonde winstmarge in te rekenen en zoals we allemaal weten mag deze regering de roekeloze sossenpolitiek van voormalig minister Van den Bossche schoon ongedaan zien te maken. Waar de gemiddelde Vlaming echter niet bij stilstaat is dat de slordige hoeveelheid energie die bij de spectaculaire geboorte van ons heelal is vrijgekomen ook betaald moet worden, en het is niet omdat deze uitgaven van ongeveer 13,8 miljard jaar geleden dateren dat deze zomaar moeten blijven liggen, of dat we ook die factuur naar onze kinderen moeten doorschuiven. Dan neem ik als bevoegd minister liever mijn verantwoordelijkheid.”
energiefactuur
Kost de oerknal de Vlaming binnenkort ook weer extra op zijn energiefactuur?
Dure grap Hoewel de reacties op zijn verklaring niet lang uitbleven, was het opvallend genoeg Tommeleins partijvoorzitster Gwendolyn Rutten die zich als eerste in de discussie mengde teneinde haar minister te verdedigen. “Ik kan mij inbeelden dat de oppositie dit weer uit proportie zal proberen te trekken, maar wij vertrouwen op de redelijkheid van de consument,” liet Rutten via een radio-interview optekenen. “Zowat iedereen met een beetje verstand aanvaardt ondertussen dat het universum vanuit een onmetelijk klein punt is ontstaan en dat daar een gigantische hoeveelheid energie bij aan te pas is gekomen. Hoeveel precies valt uiteraard niet zomaar te meten, maar dat het om een dure grap gaat moeten we onder ogen durven zien. Ik wil zeker niet gezegd hebben dat de regering-Peeters II – waar wij geen deel van uitmaakten – hier volledig verantwoordelijk voor is, maar aangezien we allemaal toch maar mooi gebruik maken van de materie en energie vrijgegeven bij de Big Bang, lijkt het me maar fair dat we daar ook de financiële verantwoordelijkheid voor dragen. In een vrije markt gaat zelfs de zon niet voor niets op.” Bij de oppositie klinkt duidelijk een andere toon. Zo haalde onafhankelijk Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum vlijmscherp uit naar de minister en noemde hij diens uitleg “een zoveelste uitvlucht” om de “ware bedoelingen” van de energielobby te verdoezelen. “Als je ziet aan wat voor tempo de kosmos na een miljoenste van een seconde is beginnen uitdijen, krijg je een idee wat voor toestanden dat moeten geweest zijn. Dan wil ik best aannemen dat je al gauw tegen de 50.000 miljard graden Celsius zit en dat ga je voelen. Maar iets zegt me dat mijnheer Tommelein hier gewoon de aandacht wil afleiden van het feit dat de mensen ten eerste al lang de schuld niet meer leggen bij de vorige legislatuur en dat wij ten tweede nog steeds geen volwaardig duurzaam energiemodel hebben.” Ook sp.a-politica Yasmine Kherbache liet inmiddels haar scepticisme blijken: “Dit slaat wetenschappelijk op niets. Het kleinste kind weet dat de oerknal in feite geen explosie was, maar een verspreiding van massa en energie doorheen een gecreëerd ruimtetijdscontinuüm. Het is bijgevolg onmogelijk dat de energie voorheen opgesloten in die singulariteit hoedanook uit het niets opgewekt of ontstaan is. De burger mag met andere woorden opdraaien voor wat godverdomme a priori reeds voorhanden was. Ik bedoel, eerste wet van thermodynamica iemand?” Tot slot reageerde ook Groen-parlementslid Wouter Van Besien verbouwereerd en stelde de voormalige districtburgemeester van Borgerhout voor dat “als we al eens zouden beginnen met de thermostaat in het parlement een graad of twee naar beneden te halen, we al een fameus voorbeeld zouden geven aan de bevolking. Je komt hier binnen en het lijkt wel fucking Benidorm.”
rutten 2.png
Partijvoorzitster van Open VLD Gwendolyn Rutten (boven) snelde Bart Tommelein vrijwel meteen te hulp, terwijl de oppositie (onder) alvast met scherp schiet
Afwachten geblazen Hoe het politiek debat ook uitdraait, blijft het onwaarschijnlijk dat een zoveelste prijsstijging nog af te wenden valt. Kwantumfysica Stella Demeester, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, stelt er alvast weinig geloof in. “U moet weten dat de wetenschappelijke gemeenschap nog wel even zoet is met het raadsel achter de geboorte van het heelal te ontrafelen, en dat zelfs het oerknalmodel hier en daar nog lacunes vertoont. Wel gaat men er grotendeels van uit dat de gevolgen van de Big Bang op zich waarschijnlijk onomkeerbaar zijn en dus het prijskaartje hiervan niet terug kan worden ingeleverd. Afgaande op de huidige koers van de ontelbare melkwegstelsels en graduele vermindering van de zogenaamde kosmische achtergrondstraling weet men wel dat de sporen van die gewelddadige gebeurtenis over zo’n 100 miljard jaar volledig uitgewist zullen zijn. Maar ja, je kan van de mensen natuurlijk niet verwachten dat ze hun budget en gezinsuitgaven op een dergelijke termijn gaan plannen. Dat is gewoon niet werkbaar.” Binnen de zakenwereld blijft het tenslotte relatief stil rond de hele kwestie, en voornamelijk de grote bedrijven en energieleveranciers schijnen zich voorlopig niet te willen uitspreken over de oorzaken en gevolgen van de steeds duurder wordende jaarfactuur. Alleen Fernand Huts, de veelbesproken CEO van de Antwerpse multinational Katoen Natie liet ondertussen van zich horen: “Het kan me geen kloten schelen wie of wat verantwoordelijk is voor de energieprijzen. Grote bang of kleine bang, ge kunt allemaal zien dat mijn zonnepanelen betaald zijn of ge hebt wat vlaggen.”
huts
Ondernemer Fernand Huts schijnt zich alleen zorgen te maken over de subsidies voor zijn zonnepaneelparken
Baldarch & Gust Licht  

Het beleg interviewt: Jezus van Nazareth

Elke week probeert ‘het beleg van Antwerpen’ een wereldberoemdheid te strikken voor een kort maar spraakmakend interview. Op deze Kerstdag sprak onze reporter met niemand minder dan Jezus Christus (ca. 5 v. Chr. – ca. 30 n. Chr.), profeet, zoon van God en part-time timmerman. Het beleg van Antwerpen: We zitten hier vandaag bij – ik krijg het haast niet over mijn lippen – de enige en echte Jezus van Nazareth, koning der Joden en verlosser der mensheid. Jezus, eerst en vooral, een gelukkige verjaardag! Jezus Christus: Ah, fijn dat toch iemand er aan denkt. Het beleg: Durft men die dan al eens te vergeten? JC: Jaar in, jaar uit, mijn zoon. Ach, ik begrijp dat wel. Iedereen is te druk met al dat kerstgedoe bezig om aan mijn verjaardag te denken. Jammer dat het zo moet samenvallen, maar goed. Het beleg: Je neemt het sportief op, Jezus. JC: Pfuh, ik heb al ziekere shit meegemaakt. Maar kom, een kruis erover. Het beleg: We vinden het in ieder geval zeer fijn dat je toch even uit de hemel bent neergedaald om hier bij ons te zijn vandaag. JC: Dude, ik ben overal. Psalmen 139, verzen 7 tot 8. Goddelijke omnipresentie heet dat dan. Pretty nice. Trouwens, jullie stervelingen gaan er maar van uit dat de ‘hemel’ (maakt aanhalingstekens in de lucht) een fysieke, specifiek gesitueerde werkelijkheid beslaat, terwijl het eigenlijk juist een interdimensionele bestaansvorm is die je in essentie door onvoorwaardelijk geloof, bezieling en toewijding betreedt. Het beleg: Een beetje zoals de plek aan het einde van een regenboog dus? JC: Ja, maar dan minder gay. Het beleg: Maakt niet uit. Iets anders. Je bent tot nu toe de oudste celebrity die we hebben mogen interviewen. Het leek er even op dat je in onze moderne, seculiere tijd naar de achtergrond zou worden verdreven, maar niets blijkt minder waar. Het christendom lijkt hipper dan ooit. Hoe verklaar je die comeback? JC: Eenvoudige branding. Ik werk al millennia met vrij simpele rituelen en symbolen. Dat slaat gewoon aan. Ook probeer ik met mijn tijd mee te gaan en verbonden te blijven met de mensen. Ik zit sinds 2006 op Twitter en sinds 2012 op Instagram. Als ik me onder de mensen begeef, maak ik consequent tijd voor een mirakeltje of twee of toch minstens een selfie. Mijn volgelingen appreciëren dat. Het is niet omdat je de Verlosser bent dat je naast je sandalen moet gaan lopen.
jesus-selfies
De populaire Messias maakt graag tijd voor een groepsselfie met enthousiaste jongeren
Het beleg: Een mooi gebaar. En welke boodschap geef je je spreekwoordelijke lammeren dan mee in chaotische tijden als deze? JC: De kunst ligt in de inspirerende vaagheid. Ik probeer mijn parabels en preken zo te schrijven dat ze over alles en iedereen zouden kunnen gaan, zonder te specifiek te worden. Zo lijkt wat ik zeg universeel relevant, tijdloos en multi-interpretabel. Een achtergestelde gun nut uit Alabama kan zich uiteindelijk even goed in mij vinden als een gladgestreken bijbelsul uit Scherpenheuvel. Het beleg: Je houdt de kerk dus strategisch in het midden. JC: Tja, ik blijf per slot van rekening een tsjeef. Het beleg: Als we enkele van je citaten erbij nemen, heb je toch ook best wat rare dingen gezegd. Zo lees ik hier in Mattheus 15:4 dat je bijvoorbeeld hebt opgeroepen om kinderen die hun ouders niet gehoorzamen koudweg te doden. JC: Euh, dat waren andere tijden. Voor Child Focus en UNICEF en zo. Het beleg: In Marcus 8:23 nam je een blinde man bij de hand, spuugde in zijn ogen en vroeg of hij terug kon zien. JC: Oké, een klein grapje met de apostelen. Thomas geloofde niet dat ik het zou doen, dus ja. Maar kijk, veel dingen zijn ook gewoon slecht vertaald. Ik sprak oorspronkelijk Aramees en mijn geboortenaam was trouwens Isho en niet Jezus. Zo werden mijn woorden en daden over generaties heen naar het Grieks, Latijn en mijn vader mag weten naar wat nog overgezet en dan verlies je de hele boodschap. Ik heb bijvoorbeeld nooit water in wijn laten veranderen. Het beleg: Wat heb je dan wel gedaan? JC: We hebben eens heel de avond stiekem gekurkte wijn in Judas zijn water gekieperd. Man, ziek als een hond was die toen. (lacht) Ik denk niet dat hij het me ooit vergeven heeft. Ooit heb ik wel eens citroensap in tequila veranderd. Christ, pijnlijke avond. (grijpt naar voorhoofd) Het beleg: Dus wat je zegt is eigenlijk dat we de Bijbel an sich vandaag niet letterlijk voor waar mogen aannemen en deze hoogstens als een toevallig samengevoegde collectie ideologisch gekleurde en taalkundig gemanipuleerde teksten moeten interpreteren, en liefst nog tegen een cultuurspecifieke, historische context? JC: Euh… dat van over het water lopen is wel echt gebeurd. Het beleg: En hoe heb je dat dan gedaan? JC: Jetpack. Het beleg: Nice. JC: Zoon van God, weet je wel.
jesus-jetpack
Een eeuwenoud mirakel ontcijferd?
Het beleg: Tot slot, Jezus, blijf je nog een beetje in Antwerpen? JC: Ik mijd tegenwoordig de drukte van de steden. Ik probeer mijn kerstshopping dan ook standaard voor midden december gedaan te krijgen. Misschien passeer ik nog langs de kerstmarkt voor een jenevertje of twee. Het beleg: Vind je het dan niet schrijnend hoe die hele terreurdreiging zo’n domper op de feestvreugde gooit en er militairen met automatische geweren moeten patrouilleren? En dan net tijdens de periode van het jaar waar mensen dichter bij elkaar zouden moeten komen. JC: (zucht) Ik weet het. Daarom heb ik aan alle stadsbesturen gevraagd om toch de nadruk te blijven leggen op een vrolijke en feestelijke sfeer. Ik heb hen dan ook geholpen met minder leuke elementen als militairen en daklozen toch kerstvriendelijk te presenteren. Zo worden de marktgangers niet onnodig afgeleid van waar Kerstmis uiteindelijk echt om draait. Het beleg: En dat is? JC: Simpel. Leuke spulletjes kopen en eens een glaasje meer drinken. Prettige feesten, iedereen! Het beleg: Insgelijks, Jezus. Groeten thuis!
homeless.png
“Het is essentieel om boven alle ellende toch de kerstvreugde te blijven benadrukken,” aldus Jezus de Gezalfde
Woedie Ellen (met dank aan Ashen Rebel Germ)  

Filip Dewinter roept kruistocht uit tegen IS

STAD – Na de aanslag op de Berlijnse kerstmarkt maandagavond werd wat zo’n tachtig miljoen Duitsers vreesden een gruwelijke werkelijkheid. Een vrachtwagen reed met hoge snelheid de drukke markt in en maaide onschuldige omstaanders omver. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven en raakten maar liefst achtenveertig gewond. Hoewel de hoofdverdachte, een 23-jarige Pakistaanse vluchteling, ondertussen werd vrijgelaten, gaat het vrijwel ongetwijfeld om een islamitische terreurdaad en zit bondskanselier Angela Merkel, die vorig jaar nog de slogan ‘wir schaffen das’ lanceerde, opnieuw in moeilijke papieren. Terwijl Duitsland in nationale rouw verkeert, wordt het voor extreemrechts stilaan duidelijk dat de vluchtelingenpolitiek van Europa – en Merkel voorop – gefaald heeft. Zo beschuldigde Frauke Petry, kopstuk van het rechtspopulistische Alternative für Deutschland Merkel ervan “de gevaarlijke immigratiechaos” waardoor Duitsland “niet meer veilig” is rechtstreeks veroorzaakt te hebben. Ook in ons land wordt er fel gereageerd en schijnen sommigen de daad boven het woord te willen stellen. Niemand minder dan Vlaams Belang-icoon Filip Dewinter lijkt daarbij het initiatief te nemen nadat hij vanochtend vanop de Grote Markt in Antwerpen tot een tiende kruistocht opriep, ditmaal tegen de salafistische militie van Islamitische Staat. Wederom IS Hoewel de aanvankelijke verdachte ondertussen buiten verdenking werd gesteld, eiste terreurorganisatie IS de aanslag gisteren formeel op in een geschreven verklaring waarin het niet alleen de dader prees, maar ook verder opriep tot gelijkaardige acties: “De pleger van de heilige daad te Berlijn is een soldaat van Allah en hij opereerde in naam van de profeet Mohammed – vrede zij met hem – en het kalifaat. Iedereen weet intussen dat wij in oorlog zijn met het decadente Westen en moet er ook niet van opkijken als we het op een gay ass kerstmarkt gemunt hebben. Ik bedoel, non-stop schlagermuziek en drie euro vijftig voor een fucking glühwein? Flikker toch op met je heidens gezeik.”
is
In een officieel communiqué verklaarde Islamitische Staat de gezochte terrorist van Berlijn “gesteund” en “geïnspireerd” te hebben.
Voor Filip Dewinter is de maat nu vol, brulde de omstreden politicus in aanwezigheid van een een tiental volgelingen. “Dit is het zoveelste bewijs dat de knuffelpolitiek van Mutti Merkel op niets uitdraait en het alleen maar erger zal maken. Wij zeggen al jaren dat het opendeurenbeleid van Europa en Belgistan voorop onze cultuur zal begraven onder de islamisering. Zelfs burgemeester Bart De Wever kijkt machteloos toe terwijl de jihadi’s onder het mom van ‘vluchtelingen’ hun Trojaans paard met bommengordel onze steden binnenduwen, wachtend op het point of no return. Ik zeg u, vrienden van de Vlaamse zaak, wij zullen zelf moeten handelen en het probleem bij de bron aanpakken, weliswaar op praktische en doordachte wijze. Daarom stel ik voor dat we gewoon massaal naar Syrië trekken en al die koranfascisten op hun bakkes gaan slaan. Wie zelf niets beters te doen heeft, volge mij!” Verdeeld Belang Vanuit het partijbestuur van Vlaams Belang blijft het voorlopig relatief stil, wat doet vermoeden dat men daar met de verrassende actie toch weer verveeld zit. Het is niet de eerste keer dat de flamboyante Dewinter buiten de lijntjes van de partij kleurt, zeker nu voorzitter Tom Van Grieken van het radicale imago af wil en een breed, misnoegd kiespubliek wil aantrekken. Vorige maand nog tikte Van Grieken zijn stemmenkanon formeel op de vingers nadat deze met partijgenoten Anke Vandermeersch en Jan Penris in Griekenland een bezoek had gebracht aan het fascistische Gouden Dageraad. Ook nu lijkt Dewinter toch steun te vinden bij zijn partner in crime Vandermeersch. “Dit is echt Filip ten voeten uit,” vertelde het voormalig model lachend voor de camera. “Hij is altijd een passioneel politicus geweest die niet bang is om dappere en ja, soms radicale, beslissingen te nemen. Oké, hij had Tom (Van Grieken, red.) misschien even kunnen bellen of snel een mailtje sturen zoals was afgesproken, maar zo blijf je bezig. De mensen vragen om een krachtdadig optreden tegen terreur en Filip luistert tenminste naar hen.” Of de ex-Miss België van plan is haar collega te volgen is echter een andere kwestie. “Haha, goed zot zeker? Fuck that shit, ik ga skiën in Cortina d’Ampezzo. Yolo.” Zoals vermeld blijft het vooralsnog wachten op een officiële verklaring van het partijbureau, al distantieerde voorzitter Van Grieken zich via Twitter al wel duidelijk van Dewinters plan: tvg-tweet Tiende keer, goede keer Door het uitroepen van een kruistocht hoopt Dewinter een sterk signaal te sturen, niet alleen naar de eigen achterban, maar ook naar het hele Westen. Ook probeert de volksvertegenwoordiger aan geloofwaardigheid te winnen door zich in een lange, doch ietwat verouderde traditie te plaatsen. Een excentriek, maar weloverwogen symbolisch gebaar, concludeert geschiedkundige Veerle Fraeters, hoogleraar middeleeuwse cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Antwerpen: “Het was natuurlijk paus Urbanus II die op de Synode van Clermont in 1095 opriep tot de eerste kruistocht om het beloofde land van mosliminvloeden te bevrijden. Toen lag Jeruzalem binnen de grenzen van het kalifaat van de Abbasiden, een grote doorn in het oog voor de christenen. Uiteraard speelden er ook een resem andere, complexere overwegingen mee, maar uiteindelijk kreeg Urbanus toch maar mooi 35,000 man zot genoeg om hun leven te riskeren en een heel continent over te steken, strijdend tegen ziekte, uitputting, ontbering en hordes krijgslustige Seltsjoeken, en dat niet zonder succes. In het collectieve geheugen zijn de kruistochten sindsdien dan ook aan een zekere verheerlijking ondergaan. Denk maar aan de ridderverhalen rond Godfried van Bouillon of koning Richard ‘Leeuwenhart’ van Engeland. Ja, daar blijft altijd toch een publiek voor.”
clermont
Paus Urbanus II riep anno 1095 in het Franse Clermont-Ferrand op tot de eerste van negen kruistochten
Toch waarschuwt collega-mediëvist Frank Willaert voor het gevaar achter dat romantische ideaalbeeld en maant de letterkundige aan tot nuchterheid: “Zoals mijn collega reeds aangaf, hadden de kruisvaarders voortdurend te kampen met allerhande problemen en vonden talloze krijgers hun weg naar huis nooit meer terug. Wij weten natuurlijk ook dat er niet één, maar negen kruistochten zijn geweest, met zeer wisselend succes. Goed, in de zomer van 1099 veroverden de christenen wel degelijk Jeruzalem, maar laat ons alsjeblieft niet vergeten dat ze daarna toch ferm op hun doos hebben gekregen, nietwaar?” Het is voor professor Willaert dan ook geen toeval dat Dewinter uitgerekend naar Griekenland afreisde om strategische contacten te leggen: “Iedereen gaat er maar blind van uit dat mijnheer Dewinter samen met gelijkgestemden in Athene plannen wou smeden om de vluchtelingenstroom binnen Europa tegen te houden, terwijl het nu duidelijk wordt dat de man eigenlijk zijn eigen invasie van het Midden Oosten wou voorbereiden. Het doet een beetje denken aan de samenwerking tussen paus Urbanus en de Byzantijnse keizer Alexios Komnenos, die de kruisvaarders hulp en onderdak bood in zijn hoofdstad Constantinopel. Dewinter beseft natuurlijk dat hij met zijn welwillende troepen de omgekeerde route moet maken die vele vluchtelingen door Europa hebben moeten doorstaan en dus best een harde reis in het vooruitzicht heeft. Blaren op de voeten, geen propere toiletten wanneer je ze nodig hebt, om nog maar te zwijgen van de kwaliteit en surfsnelheid van mobiel internet als je daar in het achtereind van Bulgarije zit. Ik hoop dat die man weet waar hij aan begint.”
de-winter
Maakte het bezoek van Dewinter aan Griekenland deel uit van een geheime voorbereiding op zijn kruistocht tegen IS? 
‘Deus vult’ Toch ziet het er niet naar uit dat Dewinter en zijn volgelingen zich zullen laten ontmoedigen. Integendeel, op sociale media gaat de oproep intussen viraal en overal ter lande melden jong en oud zich voor de eindstrijd met het kwaad. Op Facebook vallen reeds duizenden reacties te rapen als “het wort gotverdomme tijd dat we aan die klootzaken iets gaan doen ofzo” of “als zij zo makkelyk tot hier geraken dan kunnen wy ook evengoe tot ginder en dan zien wie er laatst lagt haha”. In Brugge, Dewinters geboortestad, trekt inmiddels een stoet zelfverklaarde kruisvaarders door de straten en het blijft uitkijken naar hoe men in Limburg op het nieuws zal reageren eens het tussen Kerstmis en Nieuwjaar aankomt.  
kruist
Kruisvaarders in Brugge nemen afscheid van hun geliefden en maken zich op voor de strijd
Ook uit internationale hoek komen de reacties onverminderd binnen. Zo spreekt Nederlands politicus Geert Wilders zijn steun uit voor het “moedige en noodzakelijke gebaar” en belooft hij zijn “beste mensen” mee te sturen, zolang men daar maar “niet te veel” van verwacht. Amerikaans president-elect Donald Trump, Frans presidentskandidate Marine Le Pen en fictieve godheid Cthulhu geven tevens hun zegen, terwijl Paus Franciscus dan weer een sceptischere reactie deelt: pope-tweet Het grootste obstakel op Dewinters route zou tot slot het Turkije van president Erdogan kunnen worden, waar nog steeds grote chaos heerst na de mislukte coup van afgelopen zomer en de moord op de Russische ambassadeur Andrey Karlov. “Alsof wij nu geen serieuzere shit aan onze kop hebben,” snauwde een duidelijk geënerveerde Erdogan in een impromptu persconferentie. “Eerst mogen we al het vuile werk opknappen voor Europa en talloze vluchtelingen opvangen en nu komt mijnheer huppeldepup – want wie is die fucker ook – zo maar eventjes met zijn boerenleger door mijn land marcheren. Dat wil ik zien. Als ze tot hier geraken, maak ik er köfte van. Losers.”
kruistocht.jpg
President Erdogan inspecteert nog gauw zijn troepen voor een mogelijk conflict met de kruisvaarders die hem over een goed jaar zouden kunnen bereiken
Baldarch & Villanus

Charlotte Vandermeersch: “Een straffe die mij uit deze zetel krijgt!”

Onze celebritywatcher trekt regelmatig langs bekende stadscoryfeeën. Deze keer hielt zij halt bij actrice Charlotte Vandermeersch (33), onder meer bekend van Dag en Nacht, TurquazeRed Sonja, Belgica en De premier. In 2005 studeerde de Oost-Vlaamse af aan het Herman Teirlinck Instituut en bleef sindsdien naar eigen zeggen in Antwerpen “steken”. Vandaag treffen we haar aan op een wel heel comfortabel ogende ligbank.   Het beleg van Antwerpen: Hallo, Charlotte. We hadden eigenlijk vanochtend met je afgesproken, maar er deed niemand open. We hebben dan uiteindelijk je vriend Felix Van Groeningen kunnen bereiken, die ons maar heeft binnengelaten. Charlotte Vandermeersch: Ja, sorry. Ik was thuis hoor, maar ik geraak zo slecht uit deze zetel. Het beleg: Je geraakt al van half tien vanmorgen niet uit die zetel? Vandermeersch: Ik kan er ook niet aan doen. Ik weet dat ik een probleem heb. Als jullie trouwens iets willen drinken, pak maar gerust. Ik zie mij de eerste vier uur nog niet recht komen. Het beleg: Euh, bedankt. Trouwens, nu je het zegt mompelde Felix aan de telefoon iets in de trant van “Ligt die trut nu weer in die fucking kutsofa?” Vandermeersch: (pinkt een traan weg) Het is zo. Het is sterker dan mezelf en Felix weet ervan. Ik kan niet zeggen dat het niet op onze relatie is gaan wegen. Zoals elk normaal koppel genieten wij er ook van om na een lange dag werken gewoon op de bank te zitten en televisie te kijken. Maar ja, dan lig ik hier meestal lang uitgerekt en geraakt hij er nog amper bij. Zelfs een geduldig man als Felix wordt het ooit beu om er dan zo zielig op de armleuning of op het tapijt te moeten bij zitten. Het beleg: Vergeef me dat ik het zo zeg, Charlotte, maar het is echt wel een vreemde… euh… verslaving, niet? Speelt de stress van het acteren daar misschien in mee? Vandermeersch: Ik denk het. Je moet weten dat dat wereldje in Vlaanderen misschien wel klein is, maar het zit vol mensen die zich zo hard voor hun vak geven dat ze vaak naar allerhande verzetjes grijpen. Zo weet iedereen dat Maaike Cafmeyer voor elke opname zeker 3 gram talkpoeder snuift en dat Koen De Bouw constant budgetvluchten boekt om gebruikte kotszakjes te verzamelen. Maar het mooie is dat wij dat van mekaar aanvaarden, terwijl dat naar de buitenwereld toe inderdaad excentriek lijkt. Het beleg: Verbazingwekkend. Maar interfereert dat chronisch zetelliggen dan niet met je drukke agenda? Vandermeersch: Voor mijn eerste rollen heb ik echt op mijn tanden moeten bijten. Ik heb toen stevig moeten onderhandelen om toch een deftige doorligsofa op de set te krijgen. Al is het maar om een minuutje tussen takes tot rust te kunnen komen. Zo word je als filmactrice toch vaker op je wenken bediend. Bij die gierigaards van de VTM krijg je één of ander stuk IKEA-rommel onder je kont geschoven en dan is het maken dat je op de set bent. Om van de theaterwereld nog maar te zwijgen. Het blijft een hard leven. Het beleg: Maar ben je dan niet van zin eventueel professionel hulp te zoeken? Vandermeersch: Daar is de ellende allemaal juist begonnen! Het beleg: Hoezo? Vandermeersch: Ik ben vier jaar geleden door omstandigheden van psychiater gewisseld. Het werd me toen allemaal eventjes te veel. Die man heeft me keigoed geholpen en ik voelde me er altijd zo ontspannen omdat ik tijdens de sessies op zijn superzachte leren ligfauteuil mocht gaan liggen. Heerlijk. Ik heb meteen hetzelfde model maar dan in stof in huis gehaald en ik ben er sindsdien amper nog uitgekomen. Het beleg: De tol van de faam. Het zal je maar overkomen. Heb je nog plannen voor het weekend? Vandermeersch: Goh ja, ik heb straks nog een fotoshoot. Tegen een uur of zeven komen ze langs en rollen me met zetel en al naar de studio. Dat zijn pas professionals. Het beleg: Zo is dat. We danken je voor dit verlichtende en eerlijke gesprek, Charlotte. Het siert je. Blijf vooral liggen, hoor. We laten er onszelf wel uit. Vandermeersch: Da’s heel lief. En altijd welkom. Trek de deur maar gewoon achter je dicht.   Woedie Ellen

Premier Michel wil Syrisch gezin afkopen met ‘cinematickets en weekendje Sunparks’

PARKING – Het lijkt wel een storm die maar niet wil gaan liggen. Het Syrisch gezin uit Aleppo dat al drie tevergeefse aanvragen deed bij de Dienst Vreemdelingenzaken om een humanitair visum te bemachtigen blijft een doorn in het oog van de regering-Michel. Hoewel het hof van Beroep een week geleden besliste dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) dan toch een visum moet uitreiken, houdt deze consequent het been stijf. Gesteund door zijn partij en achterban, stapt Francken intussen met zijn zaak maar het Hof van Cassatie, niet zonder nog eens olie op het vuur te gooien door zwaar naar “wereldvreemde” rechters uit te halen die volgens hem het democratische proces en de wil van het volk trachten te ondermijnen.
francken2
Theo Francken houdt voorlopig voet bij stuk en weigert het Syrische gezin een visum uit te reiken
Volgens experts wordt het stilaan duidelijk dat het getouwtrek tussen Francken en het juridisch apparaat een politieke bom kan worden onder de federale regering. Nu de zaak dreigt te escaleren, ziet premier Charles Michel (MR) zich dan ook genoodzaakt met een nieuw compromis over de brug te komen. Zo wil de eerste minister kost wat kost vermijden dat het gezin zich in België komt vestigen en verklaart hij bereid te zijn “enkele toegevingen” te willen maken om de familie alsnog te overtuigen een humanitair visum voor Libanon aan te vragen, in plaats van ons land. Naar verluid zou het aanbod een aantal compensaties bevatten, waaronder een handvol bioscooptickets, een ‘meet & greet’ met Vlaamse band De Romeo’s, een gesigneerde foto van kamervoorzitter Sigfried Bracke en een weekendje in het Sunparks vakantieoord ‘Kempense Meren’ aan halve prijs. Een verzoenend gebaar “De kritiek die de regering de afgelopen week heeft te verduren gekregen is ronduit belachelijk,” vertelde Barend Leyts, woordvoerder van Charles Michel, vanochtend nog op Radio 1. “Als men echt denkt dat de premier totaal niet inzit met de veiligheid en toekomstperspectieven van deze mensen is het erg gesteld. Natuurlijk respecteert hij de pijlers van het internationaal humanitair recht. Ja, het klopt dat de regering achter staatssecretaris Francken staat en het gezin liever in eigen regio wil laten opvangen, maar dat zou ook alleen maar het geval zijn als de situatie daar als veilig en stabiel genoeg kan beschouwd worden. En volgens onze bronnen is dat ook zo. Het verzoenend gebaar dat de premier met dit aangepaste aanbod wil maken is dan ook eerder een teken van goodwill dan een zogezegd schuldig geweten.”
3621435431.jpg
Premier Michel blijft het gezin aanmoedigen om een humanitair visum voor hun buurland Libanon aan te vragen
De oppositie blijft zoals verwacht allesbehalve mals voor de premier en zijn staatssecretaris. “Alsof je hiermee überhaupt iets verandert voor die mensen,” sneerde Groen-kopstuk Meyrem Almaci tijdens een geladen debat in de Kamer. “Ten eerste, de omstandigheden in vluchtelingenkampen in Libanon zijn vaak inhumaan en amper ‘veilig’ te noemen. Daar zouden we die mensen amper mee vooruit helpen. En ten tweede, heb je al eens gezien wat voor boecht er tegenwoordig in de cinema’s draait? Ik bedoel, Trolls en De Premier allez sava nog, maar als je die mensen zo recht naar Bridget Jones’s Baby of Christmas Office Party stuurt, kun je voor mijn part de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens evengoed opfikken. Ik vraag me af hoeveel leden van de regering dat hun eigen kinderen zouden aandoen?” Ook binnen de regeringspartijen lijken niet alle plooien zomaar  glad te strijken. Zo geeft voorzitter van CD&V Wouter Beke intussen aan dat voornamelijk de linkervleugel van zijn partij het niet neemt met de “koppige” en zelfs “opstandige” houding van Francken tegenover het juridisch apparaat. Verder lijken vele partijgenoten bezorgd, legt Beke uit, dat de regering onder druk van N-VA, en indirect Vlaams Belang, het belang van oorlogsvluchtelingen als ondergeschikt beschouwt aan het scoren van politieke punten bij de rechtse achterban. “Om eerlijk te zijn heb ik ook mijn twijfels bij dit kat- en muisspelletje,” besluit Beke. “Die mensen hebben hulp nodig en als een Belgische familie met tonnen geld hen wil onderhouden, dan moeten wij het toch al niet meer doen.” Impasse Hoewel het wachten blijft op een formele beslissing van het gezin zelf, lijkt hun advocate Mieke Van Den Broeck voorlopig weinig onder de indruk van het aanbod. “Ik weet niet hoe ernstig wij dit moeten nemen, als ik eerlijk ben,” vertelde Van Den Broeck aan De Morgen. Mijn cliënten appreciëren het feit dat de premier hen belangrijk genoeg vindt om zich persoonlijk te mengen, maar dat verandert niets aan de beslissing van het gerecht. Het gezin heeft recht op een visum, alsook de dwangsom die elke dag duizend euro bedraagt. Wij willen dat geld zien. Simpel.” Of over de inhoud van het aanbod te onderhandelen valt, laat Van Den Broeck voorlopig in het midden. “Tja, zolang wij het recht aan onze kant hebben, zien we geen reden om van tactiek te veranderen. Nu goed, je krijg niet elke dag de kans topsterren als Chris Van Tongelen, Davy Gilles en Gunther Levi van dichtbij te ontmoeten, maar wat koop je er op lange termijn voor? Trouwens, persoonlijk vind ik dat de keuze voor Sunparks veel zegt over waar de financiele prioriteiten van deze regering liggen. Iedereen weet dat je misschien wat minder betaalt als voor Center Parcs, maar daar hoef je als gast standaard het park niet eens te verlaten. Alle faciliteiten zijn aanwezig en vaker in de prijs inbegrepen, zoals kinderanimatie. Ik kan echt niet garanderen dat deze mensen hiervoor zullen happen.”
dealsyrie
Kan de premier het gezin een extra duwtje in de rug geven met een teken van “goodwill“?
Toch blijft het onwaarschijnlijk dat de premier veel agressiever zal lobbyen en zijn bod aanzienlijk genereuzer zal worden, meent columnist Jan Segers van Het Laatste Nieuws. “De druk van rechts is gewoon te hoog. Vele mensen, en niet alleen bij Vlaams Belang en N-VA voelen dat de instroom van asielzoekers te groot is en hopen eigenlijk op een sterk signaal zoals Francken dat gestuurd heeft. Laat ons eerlijk zijn, de gemiddelde mens blijft politiek gevoeliger aan dat soort symboliek dan aan de stipulaties in de Geneefse Conventies.” Ook rond Theo Francken blijft de storm voorlopig woeden, al lijkt het hem voorlopig geen windeieren te leggen. Zo lanceerden aanhangers via Twitter, Facebook en andere sociale media een campagne met de boodschap #iksteuntheo, die nog steeds aanzienlijk meer momentum geniet dan tegencampagnes #iksteunderechtstaat en #iksteuntheoniet. Zelf weigerde Francken zich voor de camera’s uit te spreken inzage de onderhandelingen die zijn premier momenteel voert, al stuurde hij wel deze veelzeggende tweet de ether in: tweetfrancken   Baldarch

Het beleg interviewt: Queen Elizabeth II

Elke week probeert ‘Het beleg van Antwerpen’ een wereldberoemdheid te strikken voor een kort, doch exclusief interview. Deze week baadde onze reporter in de glorie van Elizabeth II, staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Het onderstaande interview werd speciaal voor onze lezers vakkundig vertaald, eerst vanuit het Engels naar het Nederlands, vervolgens naar het Swahili, Russisch, Bengaals en nogmaals het Swahili, dan weer naar het Fries, Klingon, Esperanto en Javascript, en uiteindelijk toch maar weer naar het Nederlands.  Het beleg van Antwerpen: Majesteit, wij danken u voor uw aanwezigheid. (buigt) Mogen wij u vandaag een paar vragen stellen? Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk: Spreek, worm. Het beleg: Euh… prima. Het is zeer verfrissend om eindelijk eens een vrouwelijk icoon in de kijker te mogen zetten. Pardon my French, maar het begon hier stilaan op een sausage party te lijken. Merkt u als vooraanstaande vrouw nog veel van een patriarchale machtscultuur? Liz 2.0: Als koningin moet je je daarboven stellen. Toen ik jonger was lag dat moeilijker en durfde een Charles de Gaulle of Adenauer me wel eens voorbijpraten, maar al bij al heb ik daar weinig last van gehad. Vuile hoerenlopers. Het beleg: Euh… zou u dat laatste stuk nog eens kunnen herhalen? Liz 2.0: Dat ik daar al bij al weinig last van heb gehad. Het beleg: Juist… excuses, Majesteit. Ik dacht dat ik u wat anders had horen… Liz 2.0: Ruktrol. Het beleg: … Liz 2.0: Sorry, je ging wat zeggen? Het beleg: Euh… never mind, Majesteit. U bent niet alleen vorst van het VK, maar hebt ook nog steeds een groot stuk van het Commonwealth of Gemenebest onder uw officiële hoede staan. Hoeveel onderdanen heeft u precies onder uw grotendeels ceremoniële gezag? Liz 2.0: Momenteel zijn er nog zestien staten die mij als hun hoofd erkennen. Samen komen die op zo’n 143 miljoen inwoners. Na de naoorlogse dekolonisatiegolf hebben we natuurlijk veel zandnikkers landen hun eigen weg laten gaan, al hebben wij hen altijd in hun drang naar onafhankelijkheid en zelfbeschikking gesteund. Het belegRight… dat is zeer euh… laudabel van u. We leven vandaag natuurlijk in heel andere tijden dan waarin u de troon besteeg. Is er nog een relevante rol te spelen voor een Westerse dynastie? Liz 2.0: But of course! Het is net in zo’n turbulente en onzekere tijden dat de mensen hunkeren naar stabiliteit en vertrouwde symbolen en tradities. De kroon staat niet langer centraal in onze moderne democratie, en dat is volkomen logisch, maar wij kunnen als eeuwenoude instelling nog steeds een rol spelen. Dat staat voor mij echt als een dikke neger paal boven water. Het beleg: Het siert u. Wat is voor u eigenlijk de belangrijkste eigenschap of voorwaarde om een succesvol monarch te zijn? Liz 2.0: Goh, je zou het kunnen hebben over leiderschap, visie of empathie. Zelfcontrole is ook van kapitaal belang. Maar uiteindelijk gaat het toch vooral om in het juiste gezin geboren te worden. Daar merk je dat over de eeuwen heen toch het kaf van het koren wordt gescheiden en daar kan weinig tegen op. Het beleg: Een verbazend archaïsche opvatting, zouden veel hedendaagse republikeinen u wellicht verwijten. Liz 2.0: Iedereen heeft vandaag recht op een eigen achterlijke kut mening. Daar sta ik volledig achter. Het beleg: Geruststellend. U zit ondertussen ook als absoluut recordhouder op de Britse troon en ziet er op uw 90ste nog steeds verbazend kwiek uit. Wat is uw geheim? Liz 2.0: Ik zie het als mijn persoonlijke plicht mijn zoon zo lang mogelijk van de troon te houden. Ik bedoel, niets tegen Charles, maar wij Britten staan al niet bepaald voor onze looks en als staatshoofd moet je nu eenmaal aan PR denken. Met wat geluk kunnen we meteen overschakelen op William. Geile beftijger. Het beleg: Of misschien Harry? Liz 2.0: Wie? Het beleg: Mja, toch een goeie zet om Charles in ’81 aan een de knappe Diana Spencer te koppelen en toch wat presentabele kleinkinderen te produceren. Liz 2.0: Dooie teringhoer. Excuses, dat had ik niet mogen zeggen. Het beleg: Geen probleem, Majesteit. We zien dat het onderwerp u toch wat enerveert. U heeft dankzij uw gezegende leeftijd de wereld natuurlijk enorm zien veranderen. Als jonge vrouw heeft u de Tweede Wereldoorlog nog bewust meegemaakt. Dan moet de omstreden Brexit u toch enigszins zorgen baren nu Europa juist zo lang in vrede heeft kunnen leven? Liz 2.0: (zucht) Het is waar. Ik respecteer als koningin zeker de beslissing die het referendum naar voren gebracht heeft, alsook de mening en gevoelens van elke zielige randmongool Brit die oprecht gehoord wil worden. Maar ja, het blijft eigenlijk een wonder hoe we in het historisch verdeelde Europa zo lang vriendschappelijk naast elkaar hebben kunnen leven. Britten, Fransen, Spanjaarden, kutmoffen, Belgen. Het beleg: Laat ons op een luchtige noot eindigen. Onze havenstad heeft over de eeuwen heen natuurlijk heel wat interactie met het Britse rijk gekend, meestal via handel, maar soms ook oorlog. Wat vindt u eigenlijk van Antwerpen? Liz 2.0: Een aardig plekje. Vanalles te doen ook. Beetje shoppen, kuieren, langs rommelmarktjes lopen, me tussen mijn dikke hangtieten laten volspuiten en het dan helemaal oplikken tot ik er in stik, of gewoon een gezellig terrasje doen en mensen kijken. Wat wil je nog meer? Het beleg: Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Hartelijk dank voor uw kostbare tijd, Majesteit. Liz 2.0: Geen dank. En nog veel succes met je irrelevante kutwebsite.   Woedie Ellen  

Het beleg interviewt: Ludwig von Beethoven

Iedere week interviewt Het beleg van Antwerpen een wereldberoemdheid. Deze keer wisten we niemand minder te strikken dan Duits componist Ludwig von Beethoven (1770-1826).   Het beleg van Antwerpen: Sehr geehrter Herr von Beethoven, es ist ein unglaubliches Vergnügen mit Ihnen zu reden. Nur wenige Komponisten haben mit ihrem Oeuvre eine solche Unsterblichkeit erreicht. Sie haben das Gebiet der klassischen Musik grundsätzlich innoviert und einige der berühmtesten Kompositionen der modernen Geschichte geschaffen. Also sagen Sie bitte, Maestro, wie sollen wir Sie ansprechen dürfen? Ludwig von Beethoven: Ja, zeg maar gewoon Ludwig, hoor. Dat oubollige gedoe is nergens voor nodig. Het beleg: Euhm… u spreekt… Vlaams? Beethoven: Uhu. Onze familie is oorspronkelijk Brabants. Mijn grootvader kwam uit Mechelen. Ik bedoel, Germany is like my base and all, maar Vlaanderen blijft de HeimatGet me, bro? Het beleg: Euh… sure. In elk geval, het blijft een onvoorstelbare eer dat u zomaar voor ons toch even terug onder de levenden kon komen. Beethoven: Voor jullie? LOL. Nee, ik spring regelmatig nog wel eens binnen. Meestal om effe te checken of mijn muziek niet hopeloos verkracht wordt. Het beleg: Dat klinkt als een drukke postume agenda. U wordt wereldwijd toch haast continu gespeeld? BeethovenStimmt, Alter. Vanavond sta ik in de Peterskirche in Wenen, morgen Berlijn. Donderdag waagt Igor Levit zich in Brussel aan vier van mijn sonata’s. Ganz toll, oder? Het beleg: U moet elke keer toch een beetje uw hart vasthouden? Valt een performance van uw muziek wel eens tegen? Beethoven: Je hebt geen idee. Hier, ik share even een filmpje van een liveconcert in Japan. Totaal fiasco. De dirigent moet straalbezopen zijn geweest. Dan zak je als componist gewoon door de grond. Het beleg: Dat begrijp ik. Beethoven: In mijn tijd was dat trouwens schering en inslag. Die zogenaamde ‘rock and roll’ lifestyle die celebrities vandaag leiden is maar lauwe pis vergeleken met hoe het er toen aan toe ging. Was je een gevierd muzikant of kunstenaar, dan zoop je je standaard lazarus. Mijn eigen vader was alcoholieker. Recht van de academie de kroeg in en terug. Dat waren nog eens tijden. Het beleg: Dan kan ik me toch voorstellen dat niet elke muzikale renditie vlekkeloos verliep? Beethoven: Laat me het zo stellen. Ik was opgelucht dat ik tegen het einde van mijn leven potdoof ben geworden. Het beleg: Je hebt hoedanook een unieke invloed gehad op de klassieke muziek en wordt wel eens de ‘vader van de Romantiek’ genoemd. Wie was eigenlijk jouw bron van inspiratie? Beethoven: Joseph Haydn was een gevestigde autoriteit toen ik opgroeide, maar er was geen grotere ster dan Mozart. Heb nog een paar lessen van hem gehad. Het beleg: Hoe was dat? Beethoven: Puur flashen. Like what the fuck gewoon. Zo’n creatieve geesten komen zelden voor en heb ik sindsdien ook maar amper teruggezien. Het rijtje is echt niet lang. Strauss, Wagner, Tsjaikovksy, Elvis, Davis, Dylan, McCartney en Lennon, Hendrix, Cohen, Kanye. Het beleg: Kanye…? Beethoven: Kanye. Onthoud die naam. Het beleg: Als jij het zegt. Wat probeerde je eigenlijk met je muziek te bereiken? Beethoven: Zoals je zei, ik ben een romanticus. Ik liet me inspireren door de intieme doch problematische relatie tussen mens en natuur. De fluctuaties in machtsverhoudingen die aan onze samenleving ten grondslag liggen. De zoektocht naar dat wat onze cultuurspecifieke en individuele identiteit transcendeert, naar dat wat ons in essentie menselijk maakt en onze onsterfelijke ziel belichaamt. En natuurlijk, de bitches. Het beleg: De bitches? Beethoven: It’s all about the bitches. Vrouwen houden van muzikanten. Altijd zo geweest. Af en toe schreef ik zelfs een persoonlijke stukje muziek voor een speciale dame. Denk maar aan Bagatelle nr. 25 of Für Elise. Ja, daar heb ik geen spijt van gehad… (grijnst) Het beleg: Nice. Beethoven: Echt wel nice. Het beleg: Volgend jaar zal het exact 190 jaar geleden zijn dat je overleed. Hoe heb je de muziek zien evolueren? Is er veel veranderd? Beethoven: Pfff, wat jullie nog ‘muziek’ noemen. Tegenwoordig maakt iedere gataap zogezegd muziek. Een volslagen mongool kan op de straathoek staan rochelen met een stok en een steelpan in de hand en die krijgt al een publiek. En hoe heet dat ene ‘genre’? Dubstep? Nu, ik wil niet gezegd hebben dat het slechte muziek is. Ik zeg gewoon dat als je mij blinddoekt en ondersteboven aan de luster hangt, ik met mijn eigen kak betere muziek op de muren schrijf. Het beleg: Werk je nog aan enkele projectjes terwijl je hier bent? Beethoven: Zeker. Het is niet omdat je dood en beroemd bent, dat je op je lauweren moet gaan rusten. Ik probeer met mijn tijd mee te gaan. Beetje gaan draaien in de clubs. Onlangs nog met Patje Krimson op Ibiza gezeten. Christus, de dingen die je daar ziet… Ben er ook al gaan feesten met Dimitri Vegas en Like Mike. Vette beats leggen, bitches playen, beetje chillen op het strand. Het is niet bepaald het Wenen van de vroege negentiende eeuw, maar een player komt er aan zijn trekken. Het beleg: Je kent je prioriteiten. Heb je nog een boodschap voor de aspirerende muzikanten van vandaag? Beethoven: Neem je werk serieuzer dan jezelf. Een groot ego staat je uiteindelijk in de weg. Heb mijn deel depressies en psychoses wel gehad. En blijf jezelf heruitvinden. Speel met nieuwe ideeën. Hier, ik heb daarnet nog een ‘meme’ van mezelf gemaakt. Echt lachen, die dingen. Het beleg: Bedankt, Ludwig. Groot genoegen. Beethoven: Peace, negers.   beet3.png   Woedie Ellen

Van Overtveldt wil begrotingsraming uitdrukken met ‘intuïtieve kleuren’

PARKING – Alweer een moeilijke dag voor federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), nu blijkt dat de reële belastinginkomsten voor 2016 zo’n slordige 1,3 miljard euro onder de aanvankelijke voorspellingen van zijn kabinet zullen liggen. De minister, die al herhaaldelijk onder vuur lag omwille van tegenvallende begrotingscijfers, ziet zich opnieuw verplicht toe te geven dat de federale inkomsten niet zullen voldoen aan wat zijn kabinet ingecalculeerd had. Zo vallen niet alleen de feitelijke cijfers van de roerende voorheffing flink tegen – met zo’n 750 miljoen euro om precies te zijn – maar ook het nieuwe vastgoedvehikel en fiscale regularisatie worden verwacht ondermaats te presteren. De oppositiepartijen zijn wederom niet mals voor de minister en de centrumrechtse regering en vrezen voor een zoveelste besparingsronde op de kop van de gewone burger. “Een schande,” liet sp.a-kamerlid Karin Temmerman zich laaiend uit over de “zoveelste rekenblunder” van het N-VA-kopstuk.
temmerman.jpg
Karin Temmerman (sp.a) leest Van Overtveldt nogmaals de les over zijn “krakkemikkige” inkomstenberekeningen
Kritiek beu Hoewel het niet de eerste keer is dat Van Overtveldt met tegenvallende cijfers naar buiten komt, lijkt de minister allerminst van plan zich apologetisch op te stellen. “Ik zou niet weten waarom,” snauwde hij een horde reporters af die hem op de Wetstraat stonden op te wachten. “U moet begrijpen dat we nu pas het wanbeleid van de regering Di Rupo zich zien manifesteren. Mijn kabinet kan de impact van zijn onverantwoorde, socialistische ingrepen maar beperkt inschatten en ja, dan zit je er al wel eens een miljardje naast. Is dat nu zo frappant? Typisch voor de onvolwassen houding van de oppositie om deze regering hier weer voor af te schieten.” Toch lijken interne bronnen aan te geven dat de voormalige journalist en econoom stilaan de buik vol heeft van de aanhoudende kritiek op zijn kabinet en mogelijk naar alternatieve methodes zoekt om zijn begrotingsramingen op te stellen. “De minister speelt al lang met de gedachte om het hele berekeningssysteem over een andere boeg te gooien,” weet een anonieme medewerker te vertellen. “Er staat nog niets definitiefs op papier, maar er wordt wel met minder conventionele ideeën gespeeld.” Concreet zou de minister een task force hebben opgedragen naar minder confronterende rekensystemen te zoeken en zou hij overwogen hebben over te schakelen naar het Babylonische, Etruskische of zelfs Mayaanse talstelsel, waarbij complexe en grote getallen nu eenmaal minder snel in het oog springen en eventuele tekorten makkelijker te relativeren vallen. “Het probleem daarmee is dat je dan snel met andere praktische problemen zit,” aldus dezelfde interne bron. “Babylonische cijfers schrijf je bijvoorbeeld in spijkerschrift en om de hele federale begroting in kleitabletten te gaan krassen om die vervolgens uren in de zon te laten drogen is onbegonnen werk. Dat is gewoon absurd.” Abstracte kleurenschetsen Mogelijk overweegt Van Overtveldt zijn gevecht met de cijfers nog radicaler aan te pakken. Zo zou de minister in vertrouwelijke gesprekken hebben aangegeven volledig van een numerieke of getalsmatige budgetberekening te willen afstappen en voor een ‘abstractere’ expressie te opteren. In een recent uitgelekte email doet hij bijvoorbeeld een uitgebreide uiteenzetting over de “kracht van abstracte kleuren in het uiten van gevoelens en toekomstperspectief”, waarbij hij zich duidelijk laat inspireren door de schilderhobby die zijn vrouw Daniëlle sinds 2012 beoefent. In bijlage zou Van Overtveldt een paar rudimentaire schetsen gevoegd hebben die “heel pakkend en op intuïtieve wijze de complexe relatie tussen de huidige, waarneembare economische realiteit en het vage, onvatbare karakter van de speculatieve conjunctuur op korte en lange termijn bevangen.” Macro-econoom Geert Noels, die in een telefonisch interview reageerde, noemt de alternatieve aanpak alvast “gedurfd” en “revolutionair”, maar maant verder aan tot voorzichtigheid en geduld: “Het is natuurlijk relatief ongebruikelijk om als beleidsmaker beroep te doen op zogenaamde ‘intuïtieve expressie’ als je geïnformeerde schattingen wil maken over beoogde inkomsten en uitgaven, maar het laat de regering zeker de creatieve ruimte om zich niet op elke komma te moeten blindstaren. Je mag de kracht van kleurencombinaties en symbolische lineaire vormen niet onderschatten als expressiemiddel voor voorzichtig financieel optimisme. Nu, mocht dit systeem effectief toegepast worden, is het nog maar vraag of Europa genoegen neemt met een blauwe zonsondergang of een reeks rood-zwarte strepen op doek, maar in onzekere tijden moet je natuurlijk outside the box durven denken.”

Communiceert het ministerie van Financiën haar begrotingsramingen binnenkort in de vorm van ‘intuïtieve schetsen’ of blijft Johan Van Overtveldt zich binden aan onze vertrouwde Arabische talstelsel?

Uiteenlopende reacties Naar verwachting variëren de meningen over een dergelijke ingreep. Zo tweette federaal fractieleider van Ecolo en Groen Kristof Calvo vrijwel meteen de volgende sceptische reactie: “Van_Overtveldt krijgt boeken niet op orde, dus gaan we maar een beetje met vingerverf zitten kloten? Schrijnend hoe deze regering haar chronische tekortkomingen blijft verdoezelen!” Ook PVDA-voorzitter Peter Mertens uitte zijn ongenoegen via sociale media: “Precies of je gaat voor transparantie en eerlijke verdeling van de rijkdom zorgen met wat willekeurige vlekken op doek? Wie is hier eigenlijk de fucking hippie?!” In het kamp van de regering valt voorlopig amper commentaar te rapen, al haalde burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever naar goede gewoonte vlijmscherp uit naar de oppositie: “Ik vind dit echt tekenend voor links hoe men zich zo vasthoudt aan deze ‘cijferdictatuur’. Toen wij in de oppositie zaten hielden wij ons consequent aan het bieden van opbouwende kritiek. Deze regering zit met de moeilijke beslissingen opgescheept, maar wat ze ook doet jaagt de zogenaamde ‘progressieve’ partijen sine interruptione op stang. Cijfers zijn leuk als ze kloppen, maar de realiteit van de financiële context overstijgt dat vaak. Dan sta je daar met je algoritmen en verifieerbare schattingen mooi voor lul. Wij kiezen voor vooruitgang.”
bart_de_wever_6.jpg
Antwerps burgervader De Wever is niet mals voor de ‘voorbarige kritiek’ op zijn partijgenoot en spoort vriend en vijand aan deze kwestie ‘met open geest en gevoel voor vrij expressie’ te benaderen
      Baldarch

Toogfilosoof Johan: “Links is dood en IJsland kan oprotten!”

Na een weekendje doorzakken wordt toogfilosoof Johan Van Loock (76) naar gewoonte wakker op de stoep voor zijn vaste kroeg ‘De Mottige Tepel’ in Hoboken. Eens hij bij zijn positieven komt, deelt hij maar al te graag zijn mijmeringen over de actualiteit.
  Het is gedaan. Het is eindelijk zo ver. Die linkse kutrukkers willen het misschien nog niet toegeven, maar hun feestje is voorbij. Laat ons niet rond de pot draaien, vrienden. Het is het jaar van de gewone mens geworden. En dan liefst nog de gewone man. Tweeduizendzestien is het jaar van de revolutie, zeg ik je. De Engelsen hebben hun land teruggenomen en de Schotten zullen straks hetzelfde doen. Europa staat op instorten en Amerika is wakker geworden na acht jaar communistisch bewind onder die verwijfde kruising tussen een hippiehoer en haar Keniaanse speerwerper. Die fucking soenni-socialist Obamallah. Die trouwens een bewezen marxist is. En een terrorist. En ergst van al, nog openlijk zwart ook. ‘Crooked Hillary’ mag dan wel meer stemmen gehaald hebben, maar who the fuck cares? Tijd voor een frisse wind. De jaren vijftig zijn helemaal terug. Heil Brexit! Heil Trump! Vrouwen aan de haard en pinten op de toog! U merkt misschien dat ik nogal opgetogen ben door dit hele gebeuren. Dat zal godverdomme wel wezen. Jaren heb ik als gewone, deftige burger deze tragedie moeten aanschouwen. De hele lesbisch-maoïstische groene agenda die ze sinds de jaren zestig door onze strot zijn gaan rammen en kijk waar het ons gebracht heeft! Zes kleuters op tien gaan tegenwoordig recht de kinderprostitutie in. Kijk naar de feiten! Ouderen worden op straat met kalasjnikovs neergemaaid en stuk voor stuk moeten onze kleine zelfstandigen de deuren sluiten voor de zoveelste salafistische klotetempel of zogenaamde ‘fair trade’ bazaar. Die wordt dan zonder uitzondering gerund door één of andere bakfietsmongool volgetatoeëerd met nietsbetekenende Soemerische onzin. Ik ben er godverdomme helemaal klaar mee! Maar het tij keert, jongens. Het keert godverdomme sneller met iedere dag! Welke serieuze mens begrijpt in hemelsnaam nog steeds niet wat er aan de hand is? Ja, kijk die peilingfestisjisten en cijferjunks zich maar achter de oren krabben. Zien jullie dan echt niet wat er gebeurt? Dit gaat helemaal niet over politiek, idioten! Het gaat zelfs niet over de economie of ISIS of die klotevluchtelingen meer. Het gaat over ons. De gewone mensen die jarenlang onze brave strot hebben gehouden en onze kak maar moesten inhouden als een zoveelste aanslag werd gepleegd op wie wij zijn. Ja, rot op met je pluralisme. Fuck je genderidentiteit. We zijn het grondig beu die oneindige bullshit cumload over ons heen te krijgen, dag in dag uit, om als een horde slachtklare lammetjes braaf onze belastingen neer te tellen en dan te horen dat onze kinderen en kleinkinderen maar beter arabisch kunnen gaan leren en zich door fucking Roetpiet laten bepotelen. Wij zijn gewone mensen. Wij houden van gewone dingen. Wanneer gaan jullie regenboognichten eindelijk eens jullie gore bakkes houden, met jullie stadspraatjes en nutteloze diploma’s? Ach, lazer toch op met je patchouli! Hier is een voorspelling voor jullie: Marine Le Pen wordt presidente van Frankrijk. Zeg dat ik het gezegd heb. Jammer dat het een vrouw moet zijn, maar dan tenminste toch eentje met kanonskogels van ballen aan haar lijf. Het laatste sluitstuk in de wederopmars van het goeie ouwe Europa waarin ik ben opgegroeid. Want de rest zal volgen. Ja, en wat dan met IJsland, hoor ik je denken. Het land dat als enige bankiers medeplichtig aan de kredietcrisis achter slot en grendel stak. Het land met de progressiefste wetten en laagste criminaliteit? Het land met een lesbische ex-premier en uitstekende onderwijssysteem? Wel, fuck IJsland! Een onderkoelde vulkanische steen waar tot twee jaar geleden geen enkele boom stond noem ik geen land! Heb je die ruktrollen zien schuimbekken toen hun ploegje ocharme Engeland versloeg op het EK? Joepie de poepie, we komen eens op teevee! Achterlijke nozemdwergen! Ze hebben niet eens achternamen daar. Nee, in IJsland sta je met je voornaam in het telefoonboek, want je kent er toch iedereen! Ik heb zelfs gehoord dat ze daar een mobiele app hebben waarmee je kan checken of wanneer je iemand opschaart op café – want zo losbandig zijn ze natuurlijk – ze misschien geen naaste familie van je blijken te zijn. Ja, dat is IJsland. Geen bomen en voor je het weet lig je je bloedeigen nicht te beffen. Ik zeg: laat ons zo snel mogelijk ons Europa heroveren, die Bjarnissons en Gunnarssons de zee in kegelen en het hele godvergeten eiland gebruiken als strafkamp voor al dat gespuis dat hier al veel te lang heeft mogen botvieren. En als iemand me nu nog overeind kan helpen en thuis afzet, gaat dit een goeie week worden.   Villanus

Carine Goossens: “Ik voel me eindelijk compleet na mijn operatie”

Op populaire aanvraag trekt Het beleg van Antwerpen langs gevierde stadscoryfeeën voor een informele babbel. Deze keer komt onze reporter op de koffie bij actrice Carine Goossens (63).   Het beleg van Antwerpen: Carine, je ziet er euh… schitterend uit. Hoe voel je je? Carine Goossens: Ik heb mij zelden beter gevoeld. Dat meen ik. Het beleg: Het nieuws van je ‘transformatie’ kwam nogal onverwacht, zelfs bij je grootste fans. Hoe wil je dat aan hen uitleggen? Goossens: Ik heb steeds geprobeerd privé en werk gescheiden te houden. Oké, als je een beetje een bekende smoel hebt, is dat niet altijd even makkelijk, maar ik maak me geen zorgen wat de publieke reactie betreft. Het beleg: Doe je hier toch niet wat blasé over, Carry? Goossens: Carine. Het is Carine. Het beleg: Excuses. Maar je moet hier toch lang mee rondgelopen hebben? Goossens: Klopt. Ik heb eigenlijk altijd wat gevangen gevoeld in mijn lichaam en als acteur probeer je dan ook voortdurend je grenzen te verleggen en jezelf te gaan heruitvinden. Het beleg: Begrijpelijk. Maar als mannelijke acteur ben je dan toch ook consequent in mannenrollen terechtgekomen? Denk maar aan de legendarische Oscar Crucke of Jefke uit ‘Lili en Marleen’. Dat moet je dan toch ook enigszins gefrustreerd hebben? Goossens: Dat is ook zo. Bij de toenmalige BRT wisten ze goed genoeg dat ik eigenlijk liever Pascalleke of Carmen had vertolkt. Maar ja, ik had zogezegd niet het “juiste profiel”. Ook na mijn overstap naar VTM had ik mijn oog eigenlijk op de rol van Ida (uiteindelijk gespeeld door Simonne Peeters, red.) laten vallen. Onder ons gezegd denk ik dat tv-kijkend Vlaanderen daar misschien ook niet klaar voor was. Het beleg: Mogen we verwachten dat je je nu dan eindelijk op andere rollen gaat storten? Goossens: Dat ziet ge van hier. Kan ik mooi weer onderaan de ladder beginnen. Ik blijf schoon dezelfde rollen spelen en dat ze er hun plan mee trekken. Ik sta nog steeds onder contract om decaan Walter De Paepe in ‘Professor T.’ te spelen. Dat die scenarioschrijvers het maar uitzoeken. Het beleg: Gelijk heb je, Carine. Ik moet echt wel bekennen dat ik enorm veel respect heb voor iemand die zo lang met een geheim en een onderdrukte identiteit heeft rondgelopen. Zelfs in een vooruitstrevende stad als Antwerpen kan dat niet eenvoudig zijn geweest. Goossens: Dat klopt. (kijkt bedrukt naar de grondIk kom eigenlijk uit Mechelen… Het beleg: Zoals ik al zei, respect, Carine. Respect.   Woedie Ellen