za 15 juni 2024

Effe ter Zaeke (2): Make Vlaanderen Great Again!

 

Om de twee weken fileert de politieke consultant Lou D´Outreville D´Aigredou de Wetstraatese actualiteit. Van de redactie van de zakenkrant De Tijd tot die van de Zondagskrant wordt hij gelauwerd als “het Antwerpse antwoord op Ivan de Vadder”. Zijn rubriek Effe ter Zaeke is uw baken van normaliteit in een politieke wereld geregeerd door absurditeit. (Of is het andersom?)

DUIDING – Na analoge campagnes op de buitenparking – met vooraan Trumps mantra Make America Great Again, en de copie-conforme varianten in Frankrijk en Groot-Brittannië, maar ook Erdogans oproep tot Turkse vermenigvuldiging in het Avondland, kon Vlaanderen niet achterblijven. Bart De Wever (N-VA) nam enkele dagen geleden het voortouw met de publicatie van een wervend slotessay in de bundel Onvoltooid Vlaanderen. Omdat u zich als hardwerkende, surfende Vlaming niet serieus kan bezighouden met alle politieke ontwikkelingen omtrent “de institutionele confederale structuurhervormingen met als doel de Vlaamse nation-building” (ook wel eens gevulgariseerd tot de Vlaamse “big-bang”), geven wij u hier de basisideeën uit De Wevers geheel niet-falsifieerbare essay in een gepostfactcheckte notendop.

Trumps hoogsteigen, originele slogan bleek van zulk een baanbrekend karakter te zijn dat het met terugwerkende kracht 36 jaar eerder door kandidaat Ronald Reagan werd opgepikt.

Voor de Vlaams-nationalistische politicus moet de Vlaming fier worden op zijn identiteit. U dacht misschien dat u zich samen met de andere Vlamingen in een cultuur van bescheidenheid onderscheidde van de Duitse Gründlichheitskultur, het Franse “Vive la République, vive notre Camembert” chauvinisme, het Nederlandse “kroketjes-uit-de-muur halen” Protestantisme en de Engelse cultuur gestoeld op obsessive politeness en comazuipen? Dan bent u geen goede Vlaming. Immers, als het van De Wever afhangt, steken we onze kop niet langer in het zand, of beter, de Vlaamse klei. De Vlaamse identiteitsvorming is nu uw verdomde, zelfbewuste plicht. Maar fiere Vlaming zijn, met de kop boven het maaiveld, wat is dat en hoe doet u dat eigenlijk, tenzij door des zondags na de koers in uw favoriete frituur aan te schuiven?

Petje af op voor de Vlaamse ontvoogding

Doordat u blijkbaar zelf geen flauw benul heeft van wat uw cultuur nu net inhoudt, steekt de N-VA graag een handje toe in de culturele ontvoogding der Vlamingen. Of liever, een petje. Come again? De Wever: “Tijdens de Ronde van Vlaanderen hebben wij tienduizend petjes rondgedragen, die massaal gedragen zijn om een bepaalde warmte en emotionaliteit onder de Vlamingen te creëren die vandaag ontbreekt”, verklaarde hij zonder verpinken aan de VRT. (Opdat de überkritische lezer van Het beleg ons niet verdenke van het verdraaien van ´s mans woorden (- wij!), vindt u hier de link naar het interview terug.)

Dit is geen satire. Echt niet.

Die wielerzondag gonsde de Grote Markt van Antwerpen en de ook wel Grote Markten en province van amper edoch fier ontwaakte Vlamingen die für sich getooid waren in knalgele hoofddeksels. Ontroerend, vond ook een bijna breed lachende Liesbeth Homans (N-VA): “Normaal brengt een Vlaams-nationalistische samenscholing enkel skinheads en vaandeldragers in korte scoutsbroek op de been. Een onverhoopt succes!” Jan Jambon trad haar bij: “Weer een geniale zet van onze voorzitter. Er was wat twijfel op de partijraad, maar De Wever nadrukte dat hij op het idee van die petjes was gekomen na het lezen van Gibbons’ The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Hij wou van geen wijken weten. A hero.”

“Met de campagne Vlaanderen op kop is de eerste stap in de Vlaamse identiteitsvorming ingezet,” oordeelt ook politicoloog Bart Maddens (KUL). “De Wever kan zich nu blijkbaar rechtmatig als dé politieke voorvechter van de big bang profileren,” gaat de academische vader van de empirisch onderbouwde “verrottingsstrategie” tijdens de vorige communautaire onderhandelingen – kortweg de Maddensdoctrine – enigszins bitter verder. Na de petjescampagne is het de bedoeling dat de brave Vlaming nu stelselmatig verder opgewarmd wordt ter meerdere eer en glorie van diens natievorming, zoals een maaltijd in de micro-oven. Carl Devos (UGent) ziet daarbij wel een kritisch punt. “Hoonlachende Franstalige politici, die totnutoe demandeurs de rien waren in het communautaire overleg, zijn nu hun positie betreffende splitsingsscenario´s aan het herzien,” schrijft hij ons van langs de indiaanse kant van de Schelde.

Carl Devos (links) en Bart Maddens (vaag) tijdens één van hun vele hoogstaande discussies, waarbij onze beelden jammerlijk tekortschieten.

L´enfer, c´est les autres

De politicoloog doelt hiermee op de Franstaligen, onze hoogsteigen Mexicanen, die in de wandelgangen zouden broeden op een front- of zelfs muurvorming tegen wat zij een inbreuk op de laicité noemen. Het dragen van hoofddeksels in de publieke ruimte, op grond van religieuze verering, zou immers ongrondwettelijk zijn. “Onze cultuur is gebaseerd op de idealen van de Verlichting,” horen we over de taalgrens.

UNIA was vreemd genoeg niet langer beschikbaar voor een verklaring. Bevoegd Minister van Gelijke Kansen, Zuhal Demir (N-VA), was dat wel. Ze wuift de hoon van de Franstaligen weg: “Ach, die petjes. De Vlaamse ontvoogding gaat al lang niet meer over een sociaal-economische achterstelling ten opzichte van de Franstaligen. In tegendeel, zoals de Voorzitter het zei, we kunnen als Vlamingen uit deze nieuwe vorm van nationalisme ons economisch voordeel halen, zoals de Schotten dat doen met hun schoon rokskes (Demir bedoelt de kilts, nvdr). Het druist helema-a-al niet in tegen onze verlichte mening over het dragen van hoofddeksels in de publieke ruimte. We willen er gewoon munt uit slaan. Dit toont nogmaals aan dat we in dit land met twee compleet verschillende democratieën opgezadeld zitten.”

De redactie had hier eigenlijk ander beeldmateriaal voorzien, maar staatssecretaris Demir stond er op dat ze “nog altijd het best langs achter pakt”.

Toch valt ook langs “onze” kant enig ongenoegen te horen over de symbolische N-VA campagne. “Het te kakken zetten van het Arm Vlaanderen van de geest was lang een monopolie van linkse intellectuelen en komische programma´s op CANVAS. Nu gaan ze zelf met onze broodwinning lopen,” betreurt een medewerker van De Ideale Wereld.

De Vlaams-nationalisten eating their young

Ook in Vlaams-nationalistische kringen is men, naar goede oervlaamse gewoonte, niet unaniem over het initiatief en het essay van de Vlaemsche voorman. Hendrik Vuye (Vuye en Wouters, de voormalige Vlaams-nationalistische vleugel van de N-VA die uit de Vlaams-nationalistische partij is buitengebonjourd) uitte in De Afspraak zijn twijfels. “Het nieuwe Vlaams-nationalisme moet de Franstaligen niet langer bruskeren met Maddens’´ verrottingsstategie. De doorsnee Vlaming zoekt geen symbolen, maar inhoud. Een Vlaams-nationalisme dat uit is op revanchisme is niet wat ik en Veerle (Wouters, nvdr) willen,” waarna Vuye, naar aanleiding van de “platte” petjescampagne met pretoogjes pleitte voor het inperken van de politieke geldstromen naar de Franstaligen zijn voormalige moederpartij.

Hendrik Vuye en Veerle Wouters in betere tijden.

De Vlaamse Volksbeweging (niet te verwarren met de Vlaamse Populaire Beweging) dreigt op haar beurt in een perscommuniqué met een “keigemene” speech aan het adres van De Wever tijdens de volgende IJzerbedevaart. Ook Leuvens politicoloog Bart Maddens, nu met Vlaams-nationalistisch petje op, lijstte op deredactie.be enkele bedenkingen op. “Eerst zien, en dan geloven. De Vlamingen kennen een lange traditie van verraad vanwege Vlaams-nationalisten die ondertussen België meebesturen,” deelt hij ons mee. In De Wevers inner circle steekt men zijn tong uit naar deze “nestbevuiler”. “Hij is gewoon jaloers dat zijn doctrine het niet heeft gehaald en die van ons wel,” fluistert men in het oor. “Petjes zijn gewoon een veel efficiëntere hefboom gebleken in het uit de kast krijgen van de Franstaligen, en daar kan deze wereldvreemde academicus niet mee om.”

Migranten integreren doe je zo

Ten slotte vindt het Vlaamse stamhoofd dat Vlaamse identiteitsvorming ten goede zal komen aan de integratie van de nieuwkomers. “Als je zelf niet durft zeggen wie je bent, is het moeilijk aan de migranten te zeggen wat je ervan verwacht,” verklaarde hij na afloop van de persvoorstelling van Onvoltooid Vlaanderen. Gevraagd naar een reactie krabt de woordvoerder van de Moslimexecutieve, in een gesprek met de redactie van Het beleg, evenwel met zijn handen in het haar: “Tot nu toe hebben we geprobeerd de moslims af te stemmen op de moderne, verlichte islam. Wij dachten immers dat dat hetgeen was wat de Vlaming van ons verwachtte, onder meer op het vlak van het dragen van hoofddeksels en van verantwoordelijkheidszin.”

Moslims. Ergens.

Na een zucht zette de man zijn kanariegeel petje op en begon aan zijn geüpdatete Vlaamse taaloefeningen – recent opgeleverd door Assimil in samenwerking met Objectief-V, de Vlaams-nationalistische think thank van de N-VA. “Herhaal na mij: Het is allemaal de schuld van de sossen. Het is allemaal de schuld van de Walen. Het is allemaal de schuld van de communisten. Het is allemaal de schuld van de Waalse communistische sossen. Het is allemaal de schuld van de wereldvreemde rechters. Het is allemaal de schuld van de illegalen. Het is allemaal de schuld van de Waalse sosso-communistische, wereldvreemde illegale rechters,” hoorden we deze perfect geïntegreerde nieuwkomer onder de Vlamingen na het gesprek voorbeeldig van de ploat opdreunen.

De Tael is gantsch het Volk.

 

Eerdere afleveringen van Effe ter Zaeke vindt u hier.

Mijn leven is leeg en waardeloos zonder regelmatige updates van Het beleg van Antwerpen. Zet mij op die lijst, godverdomme!
We respecteren uw privacy bla bla...

Laatste nieuws

Related news

Een reactie achterlaten