vr 19 juli 2024

Eerste Bijbelvertaling moet opnieuw: “We hadden dit meteen aan een Palestijn moeten geven”

CULTUUR – De verscheidene christelijke kerkgemeenschappen van over de hele wereld buigen zich gezamenlijk over een stilaan onvermijdelijke kwestie. De Vulgaat of oorspronkelijke Bijbelvertaling naar het Latijn moet wellicht opnieuw. De toenmalige vertaler van dienst, Sint-Hiëronymus van Stridon (ca 347-420), blijkt niet representatief genoeg voor de eerste, Palestijnse christenen en verliest dus postuum zijn opdracht.

“Dit hadden we anders kunnen aanpakken”, beseft het Vaticaan in Rome. “Wie Eusebius Sophronius Hiëronymus, afkomstig uit de Balkan, goed kende weet dat hij een bekwame, toegewijde vertaler was en dat hij de boodschap van de Messias en het Woord van God uiterst respectvol wilde overbrengen naar de belangrijkste kerktaal van het Westen. Maar ondertussen begrijpen we dat vele Arameestalige Palestijnen, de oorspronkelijke volgelingen van Jezus, zich achteruitgeschoven voelen. En ja, wreed woke is dat natuurlijk ook niet.”

Verwacht wordt dat naast de Katholieke ook de Anglicaanse, Gereformeerde, Methodistische, Episcopaalse, Baptistische en Remonstrante broederschapkerken hun van het Latijn afkomstige edities uit de circulatie zullen halen tot een nieuwe vertaler is aangesteld.

Mijn leven is leeg en waardeloos zonder regelmatige updates van Het beleg van Antwerpen. Zet mij op die lijst, godverdomme!
We respecteren uw privacy bla bla...

Laatste nieuws

Related news

1 REACTIE

  1. Mensen zoeken in hun eindeloze mechanische oprechtheid, geobsedeerd met het resultaat, altijd naar de verborgen motieven waar ze steeds dieper in verstrikt raken. Immers een hoger doel, ulterior motive, werkt in tegen de idee van democratie.
    Ik ben existentialist, bij mij zijn middel en doel een. In de TAO ligt het doel besloten in de weg daarnaartoe. Terwijl de meeste mensen alleen gefixeerd zijn op het resultaat. Deels begrijpelijk omdat ze hun leven al te zeer verkwist hebben. Onvermijdelijk drukt ook hun zinloosheid zich uit in het resultaat.
    Het combineren van feiten (er zijn eindeloze mogelijke combinaties die deze feiten in een andere context weer in twijfel trekken) is nog geen zelfstandig denken of intelligentie. Daarom zie je in de meest complexe combinaties waarvoor digitalisering benodigd is de grootste idioten. Waarbij alles wat ooit met zweet en tranen geschreven is, eenmaal gedigitaliseerd onder auteursrecht valt van commerciële bedrijven, en waarbij alles wat u zegt of denkt al eens eerder is opgetekend of in de nog niet ontgonnen combinaties ligt besloten. Met andere woorden, alles wat u zegt of denkt is plagiaat. Aldus is de hele geschiedenis terug tot Adam en Eva in handen van de techbedrijven eenmaal door hen gedocumenteerd.
    De ergste samenzweringstheorieën die tegen dit systeem ageren blijven eigendom van dezelfde mondiale bedrijven waarvan ze gebruik maken dus de laatste altijd meer van de eerste. Authenticiteit is beperkt en steeds verder onmogelijk en dat is het doel van verdere digitalisering: het afschaffen van persoonlijke documentatie buiten de digitale controle om.
    Ik heb zelf de Bijbel geschreven.

Een reactie achterlaten