di 7 februari 2023

Gelovigen mogen niet meer na de werkuren bidden: “Ook God heeft recht om offline te zijn”

POLITIEK – Het arbeidsakkoord van de federale regering heeft heel wat gevolgen voor de werk- en privésfeer van miljoenen landgenoten. Zo komen er nieuwe rechten en garanties voor werknemers, waaronder het recht om na het werk geen telefoontjes of e-mails van de baas te moeten beantwoorden. Een interessant neveneffect: ook gelovigen mogen hun gebeden niet langer na de werkuren ten hemel richten. “Ook God – als Hij bestaat – geniet het recht om offline te zijn”, staat in het akkoord te lezen.

“Voor alle duidelijkheid”, stipuleert de minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), “deze regering doet geen uitspraken over het al dan niet bestaan van een bovennatuurlijke aanwezigheid of zelfbewuste Schepper. Dat is niet onze taak. Het is daarentegen wel onze plicht om ook diezelfde theoretische, goddelijke almacht dezelfde dagelijkse rust te voorzien als iedere werknemer van een middelgroot bedrijf. Dit is dus geen gebedsverbod, maar een warme uitnodiging naar alle gelovigen toe om dergelijke contactpogingen met de almachtige Vader tot de gebruikelijke kantooruren te beperken.”

Mijn leven is leeg en waardeloos zonder regelmatige updates van Het beleg van Antwerpen. Zet mij op die lijst, godverdomme!
We respecteren uw privacy bla bla...

Laatste nieuws

Related news

2 REACTIES

Laat een reactie achter

%d bloggers vinden dit leuk: